Hướng dẫn Vòng 1 – Đấu trường toán học

Vòng 1 Đấu trường toán học các em cần ôn tập những nội dung sau:

  • Lớp 1: Ôn tập so sánh vị trí nhiều ít lớn bé
  • Lớp 2: Giải bài toán có lời văn về Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
  • Lớp 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
  • Lớp 4: Phân tích biểu đồ dạng bảng
  • Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
  • Lớp 6: Tìm số nguyên thuộc một khoảng cho trước
  • Lớp 7: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
  • Lớp 8: Phép cộng các phân thức đại số
  • Lớp 9: Bài toán đường thẳng cắt đường tròn

Các em lưu ý chỉ có 30% câu hỏi nằm trong các chủ đề trên mà thôi, còn lại là một số các câu hỏi về tư duy logic, câu hỏi IQ.

Để tham gia thi được tốt các em có thể tham khảo một số câu hỏi ở link dưới đây:

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 3

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 4

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 5

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 6

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 7

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 8

Luyện thi đấu trường toán học – Vòng 1 – Lớp 9

Hits: 30

gà con